တယ်လီနော၏မှ အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများကို အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရန် အစဉ်အမြဲကြိုးစားလျက်ရှိပါသည်။ တယ်လီနောမှ လူအများအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းမည့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုသာ လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။  

ဒေတာစုဘူး 2 GB

၃, ၂၂၉ ကျပ်

၂, ၀၄၈ မီဂါဘိုက်


ဒေတာပမာဏကို စစ်ဆေးရန်
*9124# သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ

သုံးစွဲနိုင်သည့် သက်တမ်းကာလ
၃၀ ရက်

ရယူရန်
*979*2*2*# ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
500 သို့ "DSB2GB" ဟု SMS ပေးပို့ပါ။
MyTelenor App

 

ပိုမိုသိရှိရန်
သာသာယာယာ

၁၀ ကျပ်
တစ်မိနစ်


တယ်လီနောအချင်းချင်း


အခြားပြည်တွင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု
(တစ်မိနစ်)

၂၅ ကျပ်

စာတို
(တစ်စောင်)

၁၅ ကျပ်


ဒေတာအသုံးပြုမှု
(တစ်မီဂါဘိုက်)

၈ ကျပ်ပိုမိုသိရှိရန်
Base Plan

၂၇ ကျပ်
 (တစ်မိနစ်)

တယ်လီနောအချင်းချင်း


အခြားပြည်တွင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု
(တစ်မိနစ်)

၂၇ ကျပ်

စာတို
(တစ်စောင်)

၁၅ ကျပ်

ဒေတာအသုံးပြုမှု
(တစ်မီဂါဘိုက်)

၈ ကျပ်ပိုမိုသိရှိရန်
My Telenor