တယ်လီနော ကြိုးမဲ့ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်စနစ် ၅

ပိုကောင်းသော ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန် တယ်လီနောမှ အသင့်ရှိနေပါသည်။ အောက်ပါ ဖောင်တွင် စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။

My Telenor