တစ်နေ့သုံး Facebook Pack သည် Facebook သုံးစွဲရန် ၁၉၉ မီဂါဘိုက် ကို ၁၉၉ကျပ် (tax ပါဝင်ပြီး) သာကျသင့်မည့် Pack ဖြစ်ပြီး တစ်နေ့တာအတွင်း သုံးစွဲရန် ဖြစ်ပါသည်။

အပတ်စဉ်သုံး Facebook Pack သည် Facebook သုံးစွဲရန် ၉၉၉ မီဂါဘိုက် ကို ၉၉၉ကျပ် (tax ပါဝင်ပြီး) သာကျသင့်မည့် Pack ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးစွဲရန် ဖြစ်ပါသည်။

Product အကြောင်းအရာ

တစ်နေ့သုံး Facebook Pack

စျေးနှုန်း ၁၉၉ ကျပ်
အကျိုးခံစားခွင့် ၁၉၉ မီဂါဘိုက် (Facebook အသုံးပြုရန်)
ဘယ်လိုရယူမလဲ ၅၀၀ သို့ “FB199” ဟု sms ပို့ပါ (သို့) *4021# သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ
သက်တမ်းကာလ ၁ ရက်

အပတ်စဉ်သုံး Facebook Pack

စျေးနှုန်း ၉၉၉ ကျပ်
အကျိုးခံစားခွင့် ၉၉၉ မီဂါဘိုက် (Facebook အသုံးပြုရန်)
ဘယ်လိုရယူမလဲ ၅၀၀ သို့ “FB99”ဟု sms ပို့ပါ (သို့) *4022# သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ
သက်တမ်းကာလ ၇ ရက်

လိုက်နာရန်အချက်များ

  • Auto renewal မဟုတ်သဖြင့် ပယ်ဖျက်ရန်မလိုပါ။
  • တစ်နေ့သုံး Pack သည် Package ဝယ်ယူသည့်နေ့၏ 23:59:59 နာရီတွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
  • ဤ Pack များဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြု အသံခေါ်ဆိုမှု (VOIP) များကို ပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အင်တာနက်အသုံးပြု အသံခေါ်ဆိုမှု (VOIP) များကို Facebook မှ တဆင့်ပြုလုပ်ပါက အသုံးပြုသူ၏ Main Balance မှ အသုံးပြုနေသော Price Plan ၏ Standard rate အတိုင်း ဖြတ်တောက်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
Frequently Asked Questions: 
Facebook pack ကို မည်သို့ ဝယ်ယူလို့ ရပါသလဲ။

တစ်နေ့သုံး Facebook Pack ကို 500 သို့ SMS ‘FB199’ ’ ပို့ခြင်းဖြင့် ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) USSD direct dial code *4021# ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ဖြင့် လည်းကောင်း ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အပတ်စဉ်သုံး း Facebook Pack ကို 500 သို့ SMS ‘FB999’ ’ ပို့ခြင်းဖြင့် ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) USSD direct dial code *4022# ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ဖြင့် လည်းကောင်း ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

Facebook Pack ကို prepaid customers ရော postpaid customers ရော ဝယ်ယူလို့ ရပါသလား။

Facebook Pack ကို Prepaid Customer များသာ ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။

Facebook Pack ဝယ်ယူခွင့် အကြိမ်အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားပါသလား။

ကန့်သတ်မထားပါ။ Daily 199 Facebook ကို တစ်နေ့အတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝယ်ယူ၍ ရပါသည်။ တစ်နေ့အတွင်း ၂ကြိမ်ဝယ်ယူ ပါက Facebook သုံးစွဲရန် စုစုပေါင်း ၃၉၈ MB (၁၉၉ MB x ၂ကြိမ်) ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေ့သုံး Pack သည် Package ဝယ်ယူသည့်နေ့၏ 23:59:59 နာရီတွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ Weekly 999 Facebook ကို တစ်ပတ်အတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝယ်ယူ၍ ရပါသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း ၂ကြိမ်ဝယ်ယူ ပါက Facebook သုံးစွဲရန် စုစုပေါင်း ၁၉၉၈ MB (၉၉၉ MB x ၂ကြိမ်) ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ အပတ်စဉ်သုံး Facebook Pack သည် Package ဝယ်ယူသည့်နေ့မှ နောက် ရ ရက်တွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။

အကယ်၍ Daily 199 Facebook Pack ကို ယနေ့ည ၁၁နာရီ တွင် ဝယ်ယူ ပါက နောက်တစ်နေ့ည ၁၁နာရီ အထိသုံးလို့ ရပါသလား။

မရပါ။ အကယ်၍ Daily Facebook Pack ကို Package ဝယ်ယူသည့်နေ့၏ 23:59:59 နာရီတွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။

Facebook Pack တွင် Internet မြန်နှုန်း ဘယ်လောက် ရရှိနိုင်ပါသလဲ။

၁ စက္ကန့်လျှင် အင်တာနတ် မြန်နှုံးအမြင့်ဆုံးကို ၂ မက်ဂါဗိုက်ဖြစ်ပါသည်။

Facebook Pack ဝယ်ယူ သူ မှာ လက်ရှိတွင် Super Zee Kwet pack အလျှင် ဝယ်ယူထားပြီး ဖြစ်ပါက ည၁၁နာရီ နှင့် နံနက်ရနာရီ အတွင်း Facebook usage အသုံးပြုခ ကို မည်သို့ကောက်ခံ ပါသလဲ။

Facebook အသုံးပြုခ ကို Facebook Pack မှ အရင် ကောက်ခံ ပြီးမှ နောက်ထပ်သုံးစွဲသည့် ပမာဏများကို Super Zee Kwet pack မှ အသုံးပြုခ ကောက်ခံ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဤ Facebook Pack ဖြင့် VOIP calls ခေါ်ဆို လို့ ရပါသလား။

ဤ Facebook Pack ဖြင့် VOIP calls ခေါ်ဆိုရန် အကျုံးမဝင်ပါ။ Facebook ပေါ်တွင် VOIP calls ခေါ်ဆိုပါက မိမိ ၏ main account balance လက်ကျန်ထဲမှ မိမိ သုံးစွဲလျှက်ရှိသော price plan အတိုင်း မူလပုံမှန် data အသုံးပြုခ ကို ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အကယ်၍ တစ်ပါတ်စာသုံး Weekly Facebook Pack ဝယ်ယူ သူ မှာ လက်ရှိတွင် internet pack တခုခု အလျှင်ဝယ်ယူထားပြီး ဖြစ်ပါက Facebook usage အသုံးပြုခ ကို မည်သို့ကောက်ခံ ပါသလဲ။

Facebook အသုံးပြုခ ကို တစ်ပါတ်စာသုံး Weekly Facebook Pack မှ အလျှင် အသုံးပြုခ ကောက်ခံ ပြီးမှ နောက်ထပ်သုံးစွဲသည့် ပမာဏများကို internet pack မှ အသုံးပြုခ ကောက်ခံ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အကယ်၍ တစ်ပါတ်စာသုံး Weekly Facebook Pack ဝယ်ယူ သူ မှ facebook ပေါ်ရှိအခြား ပြင်ပ အင်တာနက် လင့်များ (external internet links) ကိုသွားရောက် ကြည့်ရှုပါက အသုံးပြုခ ကို မည်သို့ကောက်ခံ ပါသလဲ။

အကယ်၍ တစ်ပါတ်စာသုံး Weekly Facebook Pack ဝယ်ယူ သူ မှ facebook ပေါ်ရှိအခြား ပြင်ပ အင်တာနက် လင့်များ (external internet links) ကိုသွားရောက် ကြည့်ရှုပါက အသုံးပြုခကို internet pack ဝယ်ယူထားလျှင် internet pack မှ အသုံးပြုခ ကောက်ခံ သွားမည်ဖြစ်ပြီး internet pack မရှိလျှင် main account balance လက်ကျန်ထဲမှ မိမိ သုံးစွဲလျှက်ရှိသော price plan အတိုင်း မူလပုံမှန် data အသုံးပြုခကို pay as you go နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဤ တနေ့စာသုံး တစ်ပါတ်စာသုံး Weekly Facebook Pack ဖြင့် VOIP calls ခေါ်ဆို လို့ ရပါသလား။

ဤ တနေ့စာသုံး တစ်ပါတ်စာသုံး Weekly Facebook Pack ဖြင့် VOIP calls ခေါ်ဆိုရန် အကျံုးမဝင်ပါ။ Facebook ပေါ်တွင် VOIP calls ခေါ်ဆိုပါက အသုံးပြုခကို internet pack ဝယ်ယူထားလျှင် internet pack မှ အသုံးပြုခ ကောက်ခံ သွားမည်ဖြစ်ပြီး internet pack မရှိလျှင် main account balance လက်ကျန်ထဲမှ မိမိ သုံးစွဲလျှက်ရှိသော price plan အတိုင်း မူလပုံမှန် data အသုံးပြုခကို pay as you go နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

My Telenor