မှော်ငွေဖြည့်ကတ် | Telenor Myanmar

မှော်ငွေဖြည့်ကတ် ၆ဝဝဝကျပ် (အခွန်ပါပြီး) သို့မဟုတ် e-load ဖြင့် ၆ဝဝဝကျပ် ငွေဖြည့်လျှင် ဖုန်းပြောခွင့် အပိုဆု ၅ မှ ၅၀% အထိရရှိမှာဖြစ်ပြီး ၁၅ရက်အတွင်း အသုံးပြုနိုင်မှဖြစ်ပါတယ်။

ဆုကြေး

၅% မှ ၅ဝ% အထိ အပိုဆုလက်ဆောင်များ

သက်တမ်း

ငွေဖြည့်သည့် နေ့ရက်မှစ၍ နောက်၁၅ရက်အထိ

ကန့်သတ်ချက်များ

အပိုဆုကြေးကို အသုံးပြု၍ အခြားဝန်ဆောင်မှုများ - ဥပမာ Pack များ ဝယ်ယူခြင်း၊ လက်ကျန်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း(balance transfer) နှင့် ကြိုသုံး ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်ယူအသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။

အပိုဆုလက်ဆောင်

မှော်ငွေဖြည့်ကတ် ဖြင့်ငွေဖြည့်သည့် အကြိမ်အရေအတွက်အတိုင်း အပိုဆုလက်ဆောင်များကို ထပ်ပေါင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အမေးများသောမေးခွန်းများ
မှော်ငွေဖြည့်ကတ် promotion ကဘာလဲ။

၆၀ဝဝကျပ် မှော်ငွေဖြည့်ကတ် ငွေဖြည့်ကဒ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ E-Load မှ ၆၀ဝဝကျပ် ငွေဖြည့်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ငွေဖြည့်ခြင်းဖြင့် ၅% မှ ၅ဝ% အထိ အပိုဆုလက်ဆောင်များကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မှော်ငွေဖြည့်ကတ် ငွေဖြည့်ခြင်းအတွက် မည်သည့် အပိုဆုကြေး (Extra Talk Time benefit) ရရှိမည်နည်း။

မှော်ငွေဖြည့်ကတ် ငွေဖြည့်ခြင်းဖြင့် မိမိ၏ကံပေါ်မူတည်၍ ၅% မှ ၅ဝ% အထိ အပိုဆုလက်ဆောင်များကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အခြားသော ငွေပမာဏကို ငွေဖြည့်ခြင်းဖြင့် အပိုဆုကြေး ရနိုင်ပါသလား။

မရရှိနိုင်ပါ။ မှော်ငွေဖြည့်ကတ် Promotion တွင် အခြားသော ငွေပမာဏ ဖြည့်သွင်းခြင်းများအတွက် အပိုဆုလက်ဆောင်များ မရရှိနိုင်ပါ။

အသုံးပြုသူတစ်ယောက်အနေဖြင့်ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း E-load ဖြင့် စုစုပေါင်း ၆၀ဝဝကျပ် (၅၀ဝဝကျပ် + ၁၀ဝဝကျပ်) ငွေဖြည့်လျှင် အပိုဆုလက်ဆောင်များကို ရရှိနိုင်မလား။

မရရှိနိုင်ပါ။ အသုံးပြုသူတစ်ယောက်အနေဖြင့် ၆၀ဝဝကျပ်ကို E-Load မှ တခါတည်းဖြည့်သွင်းမှသာလျှင် အပိုဆုလက်ဆောင်များကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ပထမဆုံးအကြိမ် ငွေဖြည့်သူဖြစ်ပါက ပထမဆုံး ငွေဖြည့်ခြင်းအတွက် ရရှိသော အပိုလက်ဆောင် (First top up bonus)အပြင် Magic Recharge ငွေဖြည့်ခြင်းအတွက် ရရှိသော အပိုလက်ဆောင် (promotional bonus) ပါ ရရှိနိုင်ပါသလား။

ပထမဆုံးငွေဖြည့်ခြင်းအတွက် ရရှိသော အပိုလက်ဆောင် (First top up bonus) အပြင် မှော်ငွေဖြည့်ကတ် ငွေဖြည့်ခြင်းအတွက် ရရှိသော အပိုလက်ဆောင်(promotional bonus)ပါ ရရှိနိုင်ပါသည်။

ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း မှော်ငွေဖြည့်ကတ် ပမာဏအတိုင်း ကြိမ်ဖန်များစွာ ငွေဖြည့်ပါက အပိုဆုလက်ဆောင် (Extra Talk Time benefit) ထပ်မံရရှိနိုင်ဦးမလား။

ရရှိနိုင်ပါသည်။ မှော်ငွေဖြည့်ကတ် ဖြင့်ငွေဖြည့်သည့် အကြိမ်အရေအတွက်အတိုင်း အပိုဆုလက်ဆောင်များကို ထပ်ပေါင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အပိုဆုလက်ဆောင် (Extra Talk Time benefit) ၏ သက်တမ်းမှာ ဘယ်လောက်လဲ။

အပိုဆုလက်ဆောင်များ၏ သက်တမ်းမှာ ငွေဖြည့်သည့် နေ့ရက်မှစ၍ နောက်၁၅ရက်အထိ ဖြစ်သည်။

မှော်ငွေဖြည့်ကတ် ငွေဖြည့်ကဒ်၏ သက်တမ်းမှာ ဘယ်လောက်လဲ။

မှော်ငွေဖြည့်ကတ် ငွေဖြည့်ကဒ်၏ သက်တမ်းမှာ ၂နှစ် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် မှော်ငွေဖြည့်ကတ် promotion ပြီးဆုံးသွားပါက ထိုငွေဖြည့်ကဒ်ကို အသုံးပြု၍မရတော့ပါ။

ရရှိသည့် အပိုဆုလက်ဆောင် (Extra Talk Time bonus)ကို တယ်လီနောမှ ပေးသောဝန်ဆောင်မှု အားလုံးကိုအသုံးပြုလို့ရပါသလား။

မရရှိနိုင်ပါ။ အပိုဆုကြေးကို တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ အခြားပြည်တွင်း ဖုန်းများသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ SMS ပေးပို့ခြင်း နှင့် အင်တာနက် အသုံးပြုခြင်းများ အတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုသူတစ်ယောက်အနေဖြင့် မှော်ငွေဖြည့်ကတ် ငွေဖြည့်ကဒ်အား ခဲခြစ်တာလွန်သွားပြီး နံပတ်တွေပါသွား၍ဖြစ်စေ၊ ပျက်စီးသွား၍ဖြစ်စေ၊ အသုံးပြု၍မရတော့ပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။

Telenor Call Center (979) သို့ဆက်သွယ်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

My Telenor