နေ့စဉ် facebook Bonus | Telenor Myanmar

နေ့စဉ် facebook Bonus

Eload သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်မှ ၁၅၀ဝ ကျပ်တိတိ ငွေဖြည့်သွင်းမှုတိုင်းအတွက် အောက်ပါအတိုင်း ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

  • ပင်မငွေပမာဏလက်ကျန်စာရင်း (Main Account Balance) တွင် ၁၅၀ဝ ကျပ်
  • Facebook တစ်ခုတည်း ၃ရက် အသုံးပြုလို့ရမယ့် 200MB၁၅ဝဝ ကျပ်

ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်မှု နည်းလမ်း
E-load (သို့) မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်
ပရိုမိုးရှင်းကာလ
ပရိုမိုးရှင်းစတင်သည့်အချိန်မှ ရက် ၉၀ အတွင်း

အကြောင်းအရာ

  • 200 MB FB Data အတွက် DA account အသစ်ကို ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
  • Charging priority မှာ ယင်း DA account ၏ သက်တမ်းကာလပေါ်မူတည်ပါတယ

ဥပမာ:

  • 200 MB FB with 3 Day Val Vs 1 Day FB Pack (TOP PRIORITY)
  • 200 MB FB with 3 Day Val Vs 7 Day FB Pack (TOP PRIORITY)
အမေးများသောမေးခွန်းများ
ယခုအစီအစဉ်ကို Prepaid နှင့် Postpaid သုံးစွဲသူအားလုံးရရှိနိုင်မလား။

ယခုအစီအစဉ်မှာ တယ်လီနော Prepaid သုံးစွဲသူများအတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

Channel commission ကဘယ်လောက်ပါလဲ?

Channel commission က ယခုလက်ရှိရရှိနေသော ငွေဖြည့်နှုန်းထားအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ 

၃ ရက်အတွင်း သုံးစွဲသူမှ ငွေထပ်မံဖြည့်သွင်းခဲ့ရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။

သုံးစွဲသူမှ ၃ ရက်တာကာလအတွင်း ငွေဖြည့်သွင်းမှုထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပါက လက်ကျန်ဒေတာအပိုဆုနှင့်  ဒေတာအပိုဆုအသစ်များ ပေါင်းစည်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကာလမှာ နောက်ဆုံး ရရှိသည့် Facebook ဒေတာအပိုဆု၏ သက်တမ်းကာလအတိုင်းဖြစ်သွားပါမည်။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ E-Load အပိုဆုရော အကျုံးဝင်ပါသလား

 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ E-Load အပိုဆုလည်း အကျုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သုံးစွဲသူမှ ယခု ငွေဖြည့်နှုန်းထားအတိုင်း ဖြည့်သွင်းပါက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ E-Load အပိုဆု အတိုင်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

Facebook မဟုတ်တဲ့ အခြား ဒေတာအသုံးပြုမှုတွေအတွက် ဘယ်လိုဖြစ်သွားပါမလဲ

သုံးစွဲသူမှ Facebook မဟုတ်သော အခြား ဒေတာအသုံးပြုမှုတွေကို အသုံးပြုခဲ့ပါက Facebook အပိုဆုဒေတာ ပမာဏထဲမှ ဖြတ်တောက်မှာမဟုတ်ဘဲ ပင်မငွေလက်ကျန်ပမာဏစာရင်း (main account balance)မှ သုံးသလောက်ပေးနှုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အခြား ဒေတာလက်ကျန်ပမာဏမှသော်လည်းကောင်း အသုံးပြု မှာဖြစ်ပါတယ်။

My Telenor