ဒေတာစုဘူး ငွေဖြည့် ကတ် | Telenor Myanmar

တယ်လီနောမှ ဈေးကွက်အတွင်းပထမဆုံး ဒေတာနှင့်ဖုန်းပြောခွင့် နှစ်ခုလုံးပါဝင်တဲ့ ငွေဖြည့်ကတ်တစ်ခုကို တယ်လီနောသုံးစွဲသူများအတွက် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။

Product အကြောင်းအရာ

၁၀ဝဝ ကျပ်

အကျိုးခံစားခွင့်
၅၀ဝ မီဂါဘိုက် ဒေတာ
၂၀၁ ကျပ် မူရင်းလက်ကျန်ပမာဏစာရင်း
သုံးစွဲနိုင်သည့် သက်တမ်းကာလ
၃၀ ရက်
သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန် ထပ်မံရရှိသည့်အချိန်ကာလ
၇ ရက်

အဓိက အချက်များ

အကယ်၍ customer တစ်ဦးဦးမှ ကြိုသုံငွေပမာဏကို ယူထားပြီး ပြန်မဖြည့်ရသေးဘဲ ဒေတာစုဘူး ငွေဖြည့်ကတ်ကို အသုံးပြုခဲ့လျှင် ငွေဖြည့်ကတ်တွင်ပါဝင်သည့် အကျိုးခံစားခွင့်ကိုသာ ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ကြိုသုံးငွေအတွက် ပြန်လည်ဖြည့်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုသုံးငွေအတွက် လိုအပ်သည့်ငွေပမာဏကို ထပ်မံဖြည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။

  • Prepaid သုံးစွဲသူများအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။
  • ရက် ၃ဝအတွင်း/campaign ကာလအတွင်း တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး subscribe ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
  • ရက် ၃၀ အတွင်း အကြိမ်ကြိမ်ဝယ်ယူခဲ့ပါက ရရှိသောဒေတာပမာဏအားလုံးသည်ပေါင်းစည်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကာလမှာ အစီအစဉ်အား နောက်ဆုံးဝယ်ယူသည့်နေ့မှ ရက် ၃၀ အထိဖြစ်ပါသည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ
ဒေတာစုဘူး ၁၀ဝဝ ကျပ်ငွေဖြည့်ကတ် ဆိုတာဘာလဲ။

ဒေတာစုဘူး ၁၀ဝဝ ကျပ်ငွေဖြည့်ကတ် ဆိုတာဘာလဲ။

  • ၅၀ဝ မီဂါဘိုက် ဒေတာ (ရက်၃၀ အသုံးပြုနိုင်ပြီး သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန် အတွက် ရ ရက် ထပ်မံရရှိမည်)
  • ၂၀၁ ကျပ် မူရင်းလက်ကျန်ပမာဏစာရင်း (Main Balance Account)
ကြိုသုံးငွေပမာဏ ကို ပြန်လည်ဖြည့်ရန်အတွက် ယခု ငွေဖြည့်ကတ်ကို အသုံးပြုခဲ့ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။

သုံးစွဲသူမှ ကြိုသုံးငွေပမာဏ ကို ပြန်လည်ဖြည့်ရန်အတွက် ယခု ငွေဖြည့်ကတ်ကို အသုံးပြုခဲ့ပါမူ ကြိုသုံးငွေအတွက် ပြန်ဖြည့်သွားမှာမဟုတ်ဘဲ ယခုငွေဖြည့်ကတ်တွင်းပါဝင်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်များသာ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုသုံးငွေအတွက် လိုအပ်သည့်ငွေပမာဏကို ထပ်မံဖြည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။

၅၀ဝ မီဂါဘိုက်ကို ရက် ၃၀ ပြည့်သည့်နေ့အထိ ကုန်ဆုံးအောင်အသုံးမပြုခဲ့ပါက သက်တမ်းထပ်တိုးမြှင့်ခွင့်ရနိုင်ပါသလား။

ရနိုင်ပါတယ်။ ၅၀ဝ မီဂါဘိုက်ကို ရက် ၃၀ ပြည့်သည့်နေ့အထိ ကုန်ဆုံးအောင်အသုံးမပြုခဲ့ပါက သက်တမ်းထပ်တိုးမြှင့်ရန် နောက်ထပ် ၇ ရက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို ရ ရက် အချိန်အတွင်း ဒေတာစုဘူးငွေဖြည့်ကတ်ကို ထပ်မံဖြည့်သွင်းရန်သော်လည်းကောင်း၊ ဒေတာစုဘူးအစီအစဉ်တစ်ခုခု ကို ရယူခဲ့လျှင်သော်လည်းကောင်း ကျန်ရှိနေသော ဒေတာပမာဏများမှာ ထပ်မံဝယ်ယူရရှိသော ဒေတာပမာဏနှင့် ပေါင်းစည်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကာလမှာ နောက်ဆုံးဝယ်ယူသည့်နေ့မှ ရက် ၃၀ အထိ တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။

မူရင်းလက်ကျန်ပမာဏစာရင်း (Main Balance) အတွင်း ရောက်ရှိသွားသော 201 ကျပ်သည် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် SMS ပေးပို့မှုတို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါမလား။

အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

ယခုငွေဖြည့်ကတ်ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ငွေဖြည့်ပြီး အစီအစဉ်ကို ရယူနိုင်ပါသလား။

ရယူနိုင်ပါတယ်။

SIM ကတ်အသစ်များအတွက်ရော ယခု ငွေဖြည့်ကတ် ကို အသုံးပြုရရှိနိုင်ပါသလား။

ရနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု (FVC) ပြုလုပ်ပြီးတာနှင့် ရရှိနိုင်ပါပြီ။

ရက် ၃၀ မတိုင်မီ လက်ကျန်ဒေတာပမာဏအားလုံးကို အသုံးပြုလိုက်ပါက ဘာဖြစ်သွားမလဲ။

လက်ကျန်ဒေတာပမာဏအားလုံးကုန်ဆုံးသွားပါက ပုံမှန်နှုန်းထားဖြင့် ပြန်လည်အသုံးပြုရပါမည်။

အစီအစဉ်၏လက်ကျန်ပမာဏ ကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မလဲ။

လက်ကျန်ပမာဏ (အင်တာနက်အစီအစဉ်နှင့် အခြားအပိုဆုများ)ကို *124*1# ကိုခေါ်ဆိုပြီး စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။

My Telenor