အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း နှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း

တယ်လီနော Postpaid အသုံးပြုသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့ ဈေးနှုန်းပိုမိုသက်သာနိုင်စေမယ့် Voice and Data Package တွေကို sms ပိုပြီးဖြစ်စေ MyTelenor App မှဖြစ်စေ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

အသေးစိတ်

Smart Internet 2GB

ဈေးနှုန်း ၃၀ဝ၀ ကျပ်

အကျိုးခံစားခွင့် 2048 GB

ဝယ်ယူနိုင်မည့်နေရာ SMS (or) MyTelenor App

ဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲ 500 သို့ SM1 ဟု sms ပို့ပါ

သက်တမ်းကာလ ၃၀ ရက်

Smart Internet 4GB


ဈေးနှုန်း ၅၉၀ဝ ကျပ်

အကျိုးခံစားခွင့် 4096 GB
ဝယ်ယူနိုင်မည့်နေရာ SMS (or) MyTelenor App
ဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲ 500 သို့ SM2 ဟု sms ပို့ပါ

သက်တမ်းကာလ ၃၀ ရက်

Smart Internet 10GB


ဈေးနှုန်း ၁၄၆၀ဝ ကျပ်

အကျိုးခံစားခွင့် 10240 GB

ဝယ်ယူနိုင်မည့်နေရာ SMS (or) MyTelenor App
ဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲ 500 သို့ SM5 ဟု sms ပို့ပါ

သက်တမ်းကာလ ၃၀ ရက်

Facebook Pack


ဈေးနှုန်း ၃၃၃၃ ကျပ်

အကျိုးခံစားခွင့် 3500 GB

ဝယ်ယူနိုင်မည့်နေရာ MyTelenor App
ဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲ My Telenor App
သက်တမ်းကာလ ၃၀ ရက်

Voice Pack


ဈေးနှုန်း ၁၅၀ဝ ကျပ်

အကျိုးခံစားခွင့် တယ်လီနောအချင်းချင်း မိနစ် ၂၀ဝ
ဝယ်ယူ

ဝယ်ယူနိုင်မည့်နေရာ SMS (or) MyTelenor App

ဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲ 500 သို့ VP ဟု sms ပို့ပါ

သက်တမ်းကာလ ၃၀ ရက်

Roaming Pack (Thai & Malay)


ဈေးနှုန်း 500 Kyats
အကျိုးခံစားခွင့် ထိုင်းနှင့်မလေးရှားပြည်တွင်းနံပါတ်များသို့ တစ်မိနစ် ၂၅ ကျပ်

မြန်မာနံပါတ်များသို့ တစ်မိနစ် ၁၅၀ ကျပ်
SMS တစ်စောင် ၁၅ ကျပ်
အဝင်ဖုန်းလက်ခံခေါ်ဆိုခ တစ်မိနစ် ၅၀ ကျပ်
အင်တာနက် ဒေတာ ၁ မီဂါဘိုက် ၈ ကျပ်

ဝယ်ယူနိုင်မည့်နေရာ SMS (or) MyTelenor App
ဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲ 500 သို့ SKYROAM ဟု sms
သက်တမ်းကာလ ၂၄ နာရီ
My Telenor